Bruk vår sjekkliste for fosterhjemsavtale

Ønsker du å bli fosterforelder? Svært få vet hva de bør ta inn i den skriftlige avtalen med barneverntjenesten. Avtalen er er viktig fordi den fungerer som en arbeidskontrakt. Bruk vår «Sjekkliste for fosterforeldre ved inngåelse av fosterhjemsavtalen». Og meld deg inn i Norsk Fosterhjemsforening!

Les mer om sjekklisten her