Velkommen til en konferanse for fosterforeldre og fagfolk i Larvik 18. – 20. oktober 2024.

Konferansen byr på lærerike foredrag, sosialt samvær med andre fosterforeldre, kompetansepåfyll og hotellhelg med nydelig mat. I vakre omgivelser får du inspirasjon og gode samtaler om hvordan man skaper trygge og gode fosterhjem. Vi setter av tid til nettverksbygging og sosialt samvær slik at du også får et hyggelig avbrekk i hverdagen.

Hvem er FosterhjemsFORUM for?
Alle medlemmer i Norsk Fosterhjemsforening, samt representanter for samarbeidspartnere som for eksempel barnevernstjenestene, BUFETAT og BUP.

FosterhjemsFORUM arrangeres av Norsk Fosterhjemsforening Vestfold og Telemark.

Påmeldingsfrist: 4. oktober

Program

FREDAG Program
Kl. 14:0015:00 Registrering
Kl. 15:00 Åpning og praktisk info

Stig Christophersen, prosjektleder i Fosterhjemsforum

Kl. 15:1518:00 «Plaster på såret – en barndom i myndighetenes hender»

Heidi Åsheim, barnevernspedagog og selv oppvokst i fosterhjem

Kl. 19:30 Middag

Rom for gode samtaler rundt bordene og mingling i foajeen

LØRDAG
Kl. 08:30 Registrering
Kl. 09:00 Åpning og praktisk info

Stig Christophersen, prosjektleder i Fosterhjemsforum

Kl. 09:1512:00 «Hjemmet – et helende miljø for alle fosterbarn som strever»

Anette Stamland Solvi, forsker og psykologspesialist

Kl. 12:0013:00 Lunsj
Kl. 13:0017:30 «Hva innebærer endringen i barnevernloven for fosterhjemmene?»

Margrethe Stang Lund, advokat

Kl. 20:00 Middag

Med pent antrekk og oppdekking i konferansesalen

Musikalske innslag ved Kristine Kilvik

Unik stemme, med ærlige og sterke låter

Rom for gode samtaler rundt bordene og mingling i foajeen

Søndag
Kl. 09:00 Registrering
Kl. 09:30 Åpning og praktisk info

Stig Christophersen, prosjektleder i Fosterhjemsforum

Kl. 09:4512:00 «Samvær til glede eller besvær?»

Cecilie Fjelltun, barnevernspedagog

Kl. 12:0013:00 Lunsj
Kl. 13:0015 «Fosterhjemshverdagen»

Ved fylkesforeningen

Med forbehold om endringer i programmet

Mer om foredragsholderne

Tittel på foredrag: Plaster på såret – en barndom i myndighetenes hender.

Om Heidi: Heidi Åsheim er 24 år gammel og nyutdannet barnevernspedagog ved Universitetet i Sørøst-Norge våren 2024. Heidi har bodd hele sin oppvekst i samme fosterhjem fra hun var 1 år til hun var 18 år.

I dag er Heidi en samfunnsengasjert kvinne med et ekstra hjerte for fosterbarna. Hun er fast skribent i Fosterhjemskontakt med spalten «På innsiden med Heidi» og medlem i Norsk Fosterhjemsforening sitt Ungdomsutvalg. I tillegg sitter hun i referansegruppen for evaluering av barnevernsreformen til Menon Economics, der hun representerer fosterbarnas stemme.

I sitt foredrag «Plaster på såret – en barndom i myndighetenes hender» vil Heidi dele erfaringer om hvordan det kan oppleves å vokse opp under offentlig omsorg – sett fra barnets øyne».

Tittel på foredrag: Hjemmet fungerer som helende miljø for et fosterbarn som strever, derfor trenger alle i  fosterfamilien tilstrekkelig omsorg og støtte.

Om Anette: forsker og psykologspesialist med fordypning i klinisk barne-og ungdomspsykologi og i klinisk voksenpsykologi.

Anette jobber som psykolog ved avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) ved Sykehuset Telemark. Hun er tilknyttet seksjon for familiebehandling, og har fordypet seg i terapeutisk arbeid med barn med komplekse traumer og tilknytningsvansker, spesielt de som vokser opp hos andre enn biologiske foreldre.

Hun er i tillegg Ph.D.-kandidat tilknyttet Universitetet i Oslo, der hun forsker på fosterforeldres erfaringer i omsorgsrollen, og hvordan utvidet kunnskap om dette kan gi fosterfamilier den støtten de trenger for å mestre oppgaven over tid.

Tittel på foredrag: Hva innebærer endringen i barnevernloven for fosterhjem?

Om Margrethe: advokat Margrethe Stang Lund jobber med barnevern, foreldretvister, skolesaker, menneskerettigheter, men også fast eiendom med spisskompetanse på plan- og bygningsrett og fører saker for retten og nemnda. hun er også en av Norsk Fosterhjemsforening sine samarbeidsadvokater.

Tittel på foredraget: Samvær til glede eller besvær?

Om Cecilie: utdannet barnevernspedagog med videreutdanning i spesialpedagogikk, løsningsfokusert tilnærming og psykisk helse. Hun har jobbet innen barnevern og psykisk helse for barn og unge, i nærmere 30 år. Store deler av denne tiden har hun jobbet med veiledning av fosterforeldre, og som tilsynsfører ved samvær.

I dag driver hun Sareptas kompetanse, og jobber tett med tilsyn ved samvær, samværsveiledning og fosterhjemsveiledning. Cecilie har også et oppdrag for Norsk Fosterhjemsforening, hvor hun er prosjektleder i et arbeid hvor det skal utvikles metode til bedre kartlegging og bedre grunnlag for vurderinger knyttet til samvær.