Kjære xxx! Vi setter så stor pris på deg og vil invitere deg til å bli fosterbestefar/fosterbestemor/fostertante/fosteronkel/etc  (velg det som passer) og støtte fosterhjemssaken ved å bli støttemedlem i Norsk Fosterhjemsforening, det koster 1.50 kr pr dag – 540 kr pr. år. Du vet hvor viktig denne saken er for oss, og vi trenger flere stemmer som styrker foreningens gjennomslagskraft! Svar JA på denne SMS tilbake til meg så skal jeg sørge for at du blir meldt inn. Du er den beste fosterbestefar/fosterbestemor, fostertante, fosteronkel/etc som noen kunne tenke seg! Takk for at du blir medlem 😊