Medlemsnytt

Landsmøtet i Norsk Fosterhjemsforening 27. – 29. Oktober 2017

I den vakre nordlysbyen Alta ble landsmøtet for Norsk Fosterhjemsforening avholdt denne gangen.

Landsmøtet ble åpnet av Petter Carlsen, som spilte tre låter fra den nye CD;en sin ”Glimt”. Deretter ble det flere ”velkommen-taler”! Først av Finnmark Fosterhjemsforening, så av ordføreren i Alta, samt representanter fra Sametinget og Bufetat Finnmark. Det var en verdig og flott åpning av landsmøte-helga!

Rogaland, som er det fylket med flest medlemsfamilier i Norge, stilte med hele 8 delegater! Det gir oss en sterk stemme, som vi brukte aktivt gjennom hele landsmøtet. Hele lørdagen gikk med til saker ift vedtektsendringer, innkomne saker fra fylkene og saker som fosterhjemsforeningen skal jobbe med i de neste to årene (handlingsplan).

Så var det festmiddag på lørdagskvelden. Vi ble hentet på hotellet med buss og kjørt til en fantastisk restaurant på utsiden av Alta som heter Sorrisniva. Her var det tent opp bål hvor vi ble servert god lokalmat. Underholdning var det også og vi fikk innføring i samisk joik av og med Marit Hætta.

Hun fortalte oss historien rund joik, hva den brukes til og hun viste oss mangfoldet av joiken. I tillegg ble det gitt oppmerksomheter til flere personer i foreningen, med tilhørende flotte taler og gaver. Vi var også kjempeheldige som fikk oppleve et fasinerende trolsk Nordlys som kom over Sorrisniva i løpet av kvelden.

På søndagen våknet vi opp til et hvitt landskap og fantastisk sol! For en deilig start på dagen.
Vel samlet igjen i landsmøtelokalet var det klart for valg! Nytt Hovedstyre, valgkomite og kontrollkomite skulle på plass. Det ble en svært aktiv dag for Rogaland og vi er godt fornøyd med å få Solfrid Kjærvoll-Birkedal videre med i Hovedstyret, som nestleder, Monica Sjursen Skogland i valgkomiteen og Geir Sørdal i kontrollkomiteen!

Vi takker alle medlemsfamilier for muligheten som dere gir oss til å sende så mange delegater til Landsmøtet! Det nytter virkelig å være mange delegater og dermed kunne ha en sterk stemme!

Mvh

Solfrid Kjærvoll-Birkedal, Linn Dræggevik, Anne Beth Jacobsen, Lindi Bradly Helland, Terje Kjærvoll- Birkedal, Geir Sørdal, Marilen Hagland og Linda Kolstø

Ledersamling i Norsk Fosterhjemsforening

På årets ledersamling representerte Nestleder Linn Dræggevik fra vårt fylke.

Lørdagen startet med informasjon fra Hovedstyret om hva som skjer politisk og hvordan arbeidet i NOU planen i Fosterhjemsarbeid utvikler seg.

Deretter ble dagens hoved-foreleser presentert: Trond Solvang.

Trond var svært engasjert, tydelig og svært kunnskapsrik. Han ga oss innføring i hva som er viktig i jobben som et medlem i et styre, og hadde stort fokus på hvilke egenskaper vi som ledere har og våre egenskaper, samt hvordan vi kan få frem positivt samarbeid i et styre.

Han ga oss flere rollespill og gruppeoppgaver, og de var svært konkrete. Dette ga oss ledere muligheter til å diskutere sammen, samt å kjenne på hvor ulikt vi kunne oppleve for eksempel en konflikt. Her fikk vi også se mange løsningsforslag!

På kvelden var vi igjen samlet (og fikk servert en god middag) og dermed fikk vi ledere god anledning og mulighet til å bli enda bedre kjent med hverandre og kunne prate om hvordan vi jobber i de ulike fylkene.

Søndagens program omhandlet det forestående Landsmøtet, som arrangeres i Alta. Vi gikk gjennom programmet og innkomne saker, samt gjennomgikk prosedyren ved et landsmøte.

Pressemelding fra norsk forsterhjemsforening

Norsk Fosterhjemsforening avholder sitt landsmøte i Alta 28-29. oktober:

På tide å sikre bærebjelken i barnevernet

Foreningens arbeid har aldri vært viktigere, sier generalsekretær Tove Wahlstrøm foran det forestående landsmøtet som Norsk Fosterhjemsforening avholder i Alta 28-29. oktober 2017

Fosterhjemmet er selve bærebjelken i barnevernet, sikrer man hele fosterhjemmet bidrar man til å sikre fosterbarnet.

Norsk Fosterhjemsforening er en ideell og uavhengig landsdekkende interesseorganisasjon som jobber for å ivareta hele fosterhjemmet, og representerer rundt 4000 familier, 200 tillitsvalgte, har 19 fylkesforeninger, og sekretariat i Oslo.

Landsmøtet skal vedta handlingsplan for neste periode. Forslag til punkter i denne er blant annet sikring av at alle barn i fosterhjem får gode oppvekstsvilkår, rett til utredning før plassering i fosterhjemmet, og en forpliktende plan og rett til hjelp frem til ungdommen er 25 år. Fosterhjemmets biologiske barn må også følges opp av barnevernet. En annen viktig sak er forbedring av fosterforeldres rammevilkår og utviklingsmuligheter med sikring av grunnleggende juridiske rettigheter, gode og forutsigbare rammevilkår samt kompetansegivende opplæring.

Stavanger Barnevern inviterte foreningen på kurs!

Barneverntjenesten i Stavanger kommune hadde i samarbeid med Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, gleden av å invitere fosterforeldre til temadag den 26. september 2017

Her ønsket Gunnar Toresen, leder i Stavanger barnevern, velkommen til kurs. Han ga oss informasjon om de verdiene som barnevernstjenesten jobber etter og sa noe om tankegangen rundt  ”hvordan jobbes det  i barnevernet i Stavanger kommune.” De satser stort ift å forbedre jobben de daglig gjør.  De har inngått et samarbeid med både Forandringsfabrikken og Mitt Liv. I tillegg gjør de brukerundersøkelser til berørte parter innfor barnevernet.

Vi i Norsk Fosterhjemsforening Rogaland fikk noen minutter til å presentere foreningen vår, og i tillegg fikk vi lagt frem noe materiale. Dette ble gjort av  vår nestleder Linn Dræggevik.

Alternativ Til Vold-stiftelsen (ATV) var også invitert og fikk presentere et prosjekt de er i ferd med å lansere i samarbeid med Bufetat, barnevernskommuner og Fosterhjemsforeningen i Rogaland. Prosjektet går ut på å utrede ”hvordan veilede og ta vare på fosterfamilier som får voldutsatte fosterbarn i sin omsorg, mens fosterbarnet får terapi av ATV.”

Kursets hoved-foreleser  var Steinar Hvål, psykologspesialist ved RVTS vest. Han ga oss fosterforeldre og andre kursdeltagere en innføring i hva traumebevisst omsorg innebærer. Han tok også opp ”hvordan er det for fosterforeldre å leve med et fosterbarn som har opplevd  traumer?”  Steinar Hvål ga oss gode råd på hvordan møte fosterbarnet på en kanskje mer hensiktsmessig måte i hverdagen.

Vi takker Stavanger kommune for invitasjonen og for et meget bra kurs!

Pressemelding fra Norsk Fosterhjemsforening

vedrørende Stortingets vedtak om at fosterforeldre ikke skal tape økonomisk på å være fosterforeldre i forhold til NAV regelverket

PRESSEMELDING FRA NORSK FOSTERHJEMSFORENING 

Norsk Fosterhjemsforening har i mange år jobbet for å endre et urimelig Nav regelverk som for mange fosterforeldre slår urimelig ut når de trenger hjelp fra Nav. Mange fosterforeldre har opplevd avkortning i ytelser eller at de ikke får ytelser, som følge av at de er fosterforeldre og har en fosterhjemsgodtgjørelse.

Det er med glede Norsk Fosterhjemsforening nå kan vise til et gjennombrudd i dette arbeidet. Stortinget har nå fastslått at denne urimeligheten ikke lenger kan aksepteres, og bedt regjeringen om snarest å innføre en overgangsordning for fosterforeldre på trygdeytelser, som sikrer at de ikke skal tape økonomisk på det å være fosterforeldre. Denne overgangsordningen skal gjelde inntil et nytt regelverk for fosterhjem er på plass. Statsråd Anniken Hauglie har informert om at regjeringen vil komme tilbake til Stortinget med forslag til regelendringer i statsbudsjettet for 2018.

Norsk Fosterhjemsforening viser til at Stortingets vedtak er historisk, og betyr mye for både eksisterende fosterhjem og for rekruttering av nye fosterhjem.

Norsk Fosterhjemsforening retter en stor takk til et modig enkeltmedlem som har frontet saken i media, til både SV og Venstre for fremsatte representantforslag i saken, til en enstemmig arbeids og sosialkomite på Stortinget for at man nå har truffet en beslutning som vil være viktig for å trygge fosterbarnets stilling i fosterfamilien.

Norsk Fosterhjemsforening

Kontaktperson:
Styreleder Torunn Hauen Aks i Norsk Fosterhjemsforening
Tlf : 48288094
Mail : torunn_aks@hotmail.com

Konferanse

Fylkesmannsembetet på Sør- og Vestlandet ønsker velkommen til aktuell konferanse «Med mestring som ballast» 2. – 3. november 2015 i Stavanger.

Her kan du lese invitasjon og mer om konferansen – håper du kan ha glede og nytte av det!

Kommunikasjon

Vi ønsker å kunne kommunisere med våre medlemmer på best mulig måte.
Vi bruker Fosterhjemskontakt, Fylkesbretten, nettsiden, epost og brev.
Fremover kommer vi til å ha mer fokus på bruk av nettsiden.

Dessverre er det ikke alle medlemmene vi har oppdatert epostadresse på.
Dersom du vet eller lurer på om vi har ingen eller feil epostadresse på deg, er det fint om du sender oss din adresse på epost til rogaland@fosterhjemsforening.no.

Gave fra IMI kirken i Stavanger

7. mai 2015 fikk Norsk Fosterhjemsforening Rogaland overrekt en gave på kr 31 550,- fra IMI kirken i Stavanger.
Pastor Steve Bruns kunne fortelle at beløpet er mer enn de pleier å få inn i kollekt på søndagene og viser at giverne setter stor pris på det arbeidet Norsk Fosterhjemsforening Rogaland gjør og ikke minst det arbeidet medlemmene viser med å åpne sine hjem til barn som trenger kjærlighet og trygghet.

Styret var representert ved Lisbeth Hagen, Rune Kjær og Solfrid Kjærvoll-Birkedal under overrekkelsen av denne flotte gaven.
Norsk Fosterhjemsforening Rogaland takker så mye IMI kirken i Stavanger for denne flotte gaven!

Pressemelding fra Norsk Rosterhjemsforening Rogaland

Det er sendt ut følgende pressemelding fra Norsk Fosterhjemsforening Rogaland 8. Juni 2015.
Her kan du laste ned og lese pressemelding 2015.

Høring- Forskrift om forsøk med økt kommunalt oppgave- og finansieringsansvar for barnevernet.

I vedlegg finner du Høring- Forskrift om forsøk med økt kommunalt oppgave- og finansieringsansvar for barnevernet.
Regjeringen ønsker å prøve ut endringer i ansvarsfordelingen mellom stat og kommune på barnevernområdet gjennom forsøk i et mindre antall kommuner.

Hovedformålet med ny oppgave- og ansvarsfordeling er et bedre barnevern hvor flere barn får rett hjelp til rett tid.

Synspunkter og innspill sendes inn innen 17 juni til rogaland@fosterhjemsforening.no.