Fosterhjemsundersøkelsen i Fosterhjemskontakt

«Vi vil gjøre en forskjell for barn og unge!»
– det er motivasjonen til mange av omsorgspersonene som har svart på Den Årlige Fosterhjemsundersøkelsen 2021!

Rapporten «Vi vil gjøre en forskjell for barn og unge!» er basert på svar fra årets fosterhjemsundersøkelse som Norsk Fosterhjemsforening gjennomfører blant sine medlemmer. Den skal ta pulsen på fosterhjemsomsorgen og bidra med brukerkompetanse til feltet. Artikkelen i Fosterhjemskontakt presenterer de viktigeste funnen, sier litt om spørsmålene som er stilt i undersøkelsen, og om hva funnene sier om behov for endringer.

Les hele artikkelen om Fosterhjemsundersøkelsen i Fosterhjemskontakt 2/21.