Fostermor fikk veiledning før rettsak

– gratis faglig veiledning, en medlemsfordel hos Norsk Fosterhjemsforening

Hver mandag fra kl. 15-19 sitter Signe Kjelsrud klar til å ta imot fosterforeldre som opplever å trenge veiledning. Les mer om medlemstilbudet og reservere time til veiledning her!

Det er mange forskjellige tema som kan tas opp å drøftes i den timen fosterforeldrene blir tildelt. Samarbeid med barneverntjenesten, følelsesregulering, barnets atferdsuttrykk, samarbeid biologiske foreldre etc. Veiledningen kan foregå på Teams eller over telefon.

Fostermoren som ringte tidlig i sommer stod foran en rettsak om mulig tilbakeføring til biologisk hjem. Hun ønsket hjelp til å sortere, hva er viktig å snakke om/vektlegge og hva er mindre viktig i en rettsak. Sammen gikk de gjennom hvordan det var da barnet kom til dem, hva de hadde jobbet med, hvordan de hadde vektlagt sitt arbeid, hvordan de hadde samarbeidet med skole, idrettslag og lokalsamfunn for at barnet skulle ha det best mulig.

Vi så på nåsituasjonen og fikk mange viktige punkter frem. Fostermor skulle også skrive en rapport som skulle sendes barneverntjenesten før rettsaken. Denne jobbet vi med sammen gjennom veiledningen. Fostermor gjennomførte to timer med veiledning før rettsaken. De har også hatt kontakt etter rettsaken. Veileder opplevde fostermor som fornøyd med den veiledningen hun mottak gjennom Diakonhjemmet Omsorg, Steg og at hun gjennom den følte seg bedre forberedt til rettsaken.

Diakonhjemmet Omsorg, Steg utfører veiledningstjenesten på vegne av Norsk Fosterhjemsforening, og utføres av erfarne veiledere.

Les mer om medlemstilbudet og reservere time til veiledning her!