Pedagogikk for fosterforeldre

– til fosterbarns beste

Pedagogikk for fosterforeldre er et informasjons- og kompetansehevingsprosjekt rettet mot fosterforeldre.

Her finner du filmer og korte fagtekster som gir faglig veiledning for hvordan fosterforeldre kan håndtere utfordringer i omsorgen om fosterbarn. Filmene utspiller seg i familiens hverdag, og du vil finne situasjoner og problemstillinger fosterforeldre og fosterfamilier kan oppleve.

Psykologspesialist Mari Kjølseth Bræin fra RVTS og Vigdis Bunkholdt, spesialist i klinisk psykologi med meget lang erfaring innen barnevern) er fagekspert i filmene.

Filmene retter seg blant annet til fosterforeldre, foreldre og barnevernsansatte som vil lære mere om man kan gi fosterbarn utviklende omsorg også når de gir uttrykk for at de har det vanskelig.

Filmene er produsert i 2020 for Norsk Fosterhjemsforening av Bravissimo AS. den er støttet av Stiftelsen Dam.

Denne filmen om utviklende omsorg forteller om hvordan vi kan forstå bakgrunnen for at barn i fosterhjem oppfører seg på en uforståelig eller utfordrende måte, og hvordan vi som fosterforeldre kan håndtere det.

Klikk her for å komme til siden om smerteuttrykk.

Du kan også lese en fagtekst som vil gi mer informasjon, samt andre ressurser som går mer i dybden.

Denne filmen handler om ulike måter barnet avviser andre mennesker på og hvorfor. Jo større relasjonsskader barnet har, jo vanskeligere kan dette være. Hvordan kan vi som fosterforeldre takle våre egne følelser rundt dette, og hvordan kan vi hjelpe barnet slik at relasjonen etter hvert kan bli god og trygg?

Her finner du i tillegg en fagtekst som gir mer informasjon, og andre ressurser som går mer i dybden.

Denne filmen handler om utfordringer som kan oppstå i forbindelse med når barn i fosterhjem skal ha samvær med foreldre, hva det kan komme av og hvordan man som fosterforelder kan håndtere det.

Her får du også tips til andre ressurser som går mer i dybden på evnet.

Mange barn i fosterhjem strever med lojalitetskonflikter på grunn av relasjonene til både foreldrene og fosterforeldrene. Det kan også være sårt for de voksne.

I tillegg til filmer finner du også andre ressurser som går mer i dybden.

Mange barn i fosterhjem føler at det ikke hører til i familien de bor hos, særlig hvis plasseringen er ment å være midlertidig. Denne filmen handler om hvordan følelsen av tilhørighet henger sammen med identitet, og hva man kan gjøre for å skape tilhørighet.

Se også de andre ressursene vi tipser om, som går mer i dybden.

Denne filmen forteller om hvordan man kan samregulere (eller koregulere) et barn som har det vanskelig. Marius (11) reagerer uventet på fotballbanen og fosterfar Kåre må finne roen sammen med gutten, og hjelpe ham med å forstå seg selv og finne en løsning.

Filmen tilhører RVTS som har produsert den dramatiserte sekvensen og som har samarbeidet med Norsk Fosterhjemsforening om å legge til kommentarer med Psykologspesialist Mari Kjølseth Bræin fra RVTS Øst.

Du får også tips om andre ressurser som går mer i dybden.

Vi har kommet over noen kortere filmklipp med Vigdis Bunkholdt, spesialist i klinisk psykologi. I videoene løfter hun ulike områder, for eksempel å gi omsorg til barn utsatt for neglekt, hvor mye man kan kreve av fosterforeldre, unders over årsaken bak adferd og mye mer.

Klikk her for å komme til bonusmateriellet!