Handlingsplan 2016 – 2018

En handlingsplan skal inneholde konkrete målbare tiltak for å nå de overordnede målene. Kontrollutvalget skal kunne gå inn før neste landsmøte å sjekke om hovedstyret, administrasjonen har gjort det landsmøte bestemte. Oversendes hovedstyret.

Norsk Fosterhjemsforening skal være en aktiv pådriver for å heve kvaliteten på alle plan innen fosterhjemsomsorgen
Norsk Fosterhjemsforening er en interesseorganisasjon som er uavhengig i forhold til politiske partier og trossamfunn

Norsk Fosterhjemsforening skal i perioden 2016 – 2018 arbeide for:

Sikre alle barn i fosterhjem gode oppvekstvilkår

 • Alle fosterbarn sikres riktig og tilstrekkelig hjelp og tiltak til rett tid ved alle livets overganger i perioden 0 – 23 år
 • Alle unge mellom 18 og 23 år som fortsatt er tilknyttet fosterhjemmet, skal gis et trygt og forutsigbart tilbud om ettervern
 • Alle fosterbarn skal kjenne sin kulturarv
 • At barnevernet anerkjenner fosterforeldres egne (biologiske) barn som en del av fosterfamilien
 • Alle unge opp til 25 år tilknyttet fosterhjem får et riktig og godt ettervernstilbud

Forbedre fosterforeldres rammevilkår og utviklingsmuligheter

 • Delvis partsrettigheter for fosterforeldre
 • Kompetanseheving og nettverksbygging for fosterforeldre
 • Revidering av nåværende kommunal fosterhjemsavtale
 • Gode opplærings- og veiledningsmetoder for fosterforeldre
 • Arbeide for statusheving i samarbeidsrelasjon med barnevernet
 • Gode økonomiske rammevilkår for fosterforeldre

Styrke Norsk Fosterhjemsforening som en attraktiv interesseorganisasjon

 • Videreutvikle fylkeslederrollen og fylkesstyrene
 • Utvikle og styrke rådgivningstjenesten i sekretariatet
 • Profilere Norsk Fosterhjemsforening i alle ledd
 • Medlemsverving
 • Arbeide med fosterhjemsarbeid / -høringer på alle plan i organisasjonen

Handlingsplan 2014 – 2016

Norsk Fosterhjemsforening skal være en aktiv pådriver for å heve kvaliteten på alle plan innen fosterhjemsomsorgen.
Dette gjøres gjennom følgende satsningsområder:

Sikre fosterbarn gode oppvekstvilkår

 • Arbeide for at alle fosterbarn sikres riktig og tilstrekkelig hjelp og tiltak til rett tid ved barnets alle overganger i perioden 0-23 år
 • Arbeide for at alle unge mellom 18 og 23 år som fortsatt bor i fosterhjem skal få et tilbud om ettervern
 • Arbeide for at flerkulturelle fosterbarns rettigheter blir ivaretatt

Forbedre fosterhjemmenes rammevilkår

 • Arbeide for økt KS sats som grunnpakke
 • Arbeide for at fosterforeldres egne barn blir hørt og ivaretatt
 • Arbeide for partsrettigheter for fosterforeldre

Styrke Norsk Fosterhjemsforening som en attraktiv interesseorganisasjon

 • Arbeide for å utvikle Norsk Fosterhjemsforenings webside/sosiale medier sentralt og i fylkesforeningene
 • Arbeide for å profilere Norsk Fosterhjemsforening
 • Arbeide for at alle fosterforeldre i Norge blir medlemmer i Norsk Fosterhjemsforening
 • Arbeide for at fosterbarn og fosterforeldres egne barn får en stemme inn i foreningen