Velkommen til Norsk Fosterhjemsforening Østfold

Vi ønsker å få til ulike aktiviteter for våre medlemmer – noe for enhver smak, se under «aktiviteter» til høyre for mer informasjon.

Post- og kontoradresse

Norsk Fosterhjemsforening Østfold har kontorlokaler i den gamle skofabrikken på Høyda i Moss. Dere finner oss rett bak G-MAX og Jysk i Varnavegen. Adressen er:

Norsk Fosterhjemsforening Østfold

Tor Sørnes veg 19, Inngang A

1523 Moss

Hvem er vi

På vår hjemmeside har du mulighet til å finne ut mer om hvem vi er. På høyre side kan du navigere deg rundt og lese om våre aktiviteter, hvem vi er, nyheter, hvordan du kan ta kontakt med oss og andre alternativer.

E-post og adresse
Vi sender ut informasjon kun via epost. Vær vennlig å meld i fra ved ny eller forandring av e-postadresse.

Vi trenger deg!
Det er styret i hver fylkesforeningen som er ansvarlig for aktiviteter og andre tilbud lokalt.  For at du som medlem skal få mest mulig ut av ditt medlemskap er vi i styret avhengig av tilbakemeldinger og tips fra deg vedrørende aktiviteter, samlinger eller lignende som du ønsker  at foreningen skal arrangere. Du finner vår kontaktinformasjon i menyen til venstre.

Følg oss på Facebook
Facebook har blitt en viktig informasjon- og kommunikasjonskanal som foreningen ønsker å benytte aktivt. Vårt mål er å bruke Facebook til å spre informasjon om foreningens arbeid og aktiviteter, samt viktige hendelser tilknyttet fosterhjemsområdet. Videre ønsker vi å legge til rette for dialog med dere som medlemmer. Av personvernhensyn er gruppa hemmelig, og du må derfor ta kontakt med styret for å bli lagt til. Send en e-post til ostfold@fosterhjemsforening.no