Velkommen til Norsk Fosterhjemsforening Østfold

For å kunne utføre det som vi mener er en svært viktig oppgave for fosterhjemmet og -barna, er vi avhengig av å ha mange medlemmer. Jo flere vi er, desto større påvirkningskraft  får vi for våre synspunkter og holdninger hos de politiske myndighetene. 

Som en del av Norsk Fosterhjemsforening med ca. 3600 medlemmer er lokalforeningen i Østfold en av de største fylkesforeningene med for tiden ca. 290  fosterhjem som medlemmer. I tillegg er ca 100 personer og bedrifter/kommuner støttemedlemmer. 

Norsk Fosterhjemsforenings visjon er Sammen – Synlig – Sterk. Bli medlem eller støttemedlem hos oss og la oss være sammensynlige og sterke for de barna som vi har omsorgen for og som vi alle er opptatt av skal ha det så trygt og godt som over hodemulig.

Støtt oss! Bli medlem i dag.

Har du spørsmål, så ring gjerne telefonnr 99 35 90 46!

Norsk Fosterhjemsforening Østfold

Tor Sørnes veg 19, Inngang A

1523 Moss

Org.nr: 875 673 122

Hvem er vi

På vår hjemmeside har du mulighet til å finne ut mer om hvem vi er. På høyre side kan du navigere deg rundt og lese om våre aktiviteter, hvem vi er, nyheter, hvordan du kan ta kontakt med oss og andre alternativer.

E-post og adresse
Vi sender ut informasjon kun via epost. Vær vennlig å meld i fra ved ny eller forandring av e-postadresse.

Vi trenger deg!
Det er styret i hver fylkesforeningen som er ansvarlig for aktiviteter og andre tilbud lokalt.  For at du som medlem skal få mest mulig ut av ditt medlemskap er vi i styret avhengig av tilbakemeldinger og tips fra deg vedrørende aktiviteter, samlinger eller lignende som du ønsker  at foreningen skal arrangere. Du finner vår kontaktinformasjon i menyen til venstre.

Følg oss på Facebook
Facebook har blitt en viktig informasjon- og kommunikasjonskanal som foreningen ønsker å benytte aktivt. Vårt mål er å bruke Facebook til å spre informasjon om foreningens arbeid og aktiviteter, samt viktige hendelser tilknyttet fosterhjemsområdet. Videre ønsker vi å legge til rette for dialog med dere som medlemmer. Av personvernhensyn er gruppa privat – søk oss opp og be om å bli lagt til. Du må være medlem for å få bli med der.