Aktiviteter i 2019

Høstsemesteret

Familiedag

Vi møtes på Bondegården i Råde søndag 8. desember kl. 1300-1530 for vår tradisjonelle førjulskos. Invitasjon er sendt ut via e-post.

Fosterhjemskafé (Klikk her eller se under medlemsnytt for å se hva fosterhjemskafé er)

Halden – Bakgården Restaurant. Storgata 22B, 1776 Halden.

 • Torsdag 19. september kl. 1200-14.00
 • Torsdag 24. oktober kl. 1200-1400
 • Torsdag 21. november kl 1200-1400

Ansvarlig fra styret er Ronny R Larsen. Tlf. 92 89 40 40

Fredrikstad – Pizzanini. Storgata 13, 1607 Fredrikstad.

 • Mandag 26. august kl. 1100-1300
 • Mandag 23. september kl. 1100-1300
 • Mandag 28. oktober kl. 1100-1300
 • Mandag 25. november kl. 1100-1300

Ansvarlig fra styret er Marie Aune. Tlf. 45 43 73 60

Askim – Peppes Pizza – Askimtorget. Kl. 11.00 – 13.00

 • Tirsdag 20. august kl. 1100-1300
 • Tirsdag 18. september kl. 1100-1300
 • Tirsdag 22. oktober kl. 1100-1300
 • Tirsdag 19. november kl. 1100-1300
 • Tirsdag 10. desember kl. 1100-1300

Ansvarlig fra styret er Monica Johnsen. Tlf. 90 06 03 40

Samtalegruppe i Moss – Tor Sørnes vei 19, 1523 Moss

 • Onsdag 21. august kl. 1000-1200
 • Onsdag 11 . september kl. 1000-1200
 • Onsdag 16. oktober kl. 1000-1200
 • Onsdag 13. november kl. 1000-1200
 • Onsdag 4. desember kl. 1000-1200

Ansvarlig fra styret er Birgit Alstad . Tlf. 93 22 66 43

 Styremøter

 • onsdag 28. august kl. 1800
 • mandag 23. september kl. 1800
 • onsdag 16. oktober kl. 1800
 • mandag 11. november kl. 1800
 • onsdag 4. desember kl. 1800

Vårsemesteret

Familiesamling 2019 – lørdag til søndag 9-10.2.2019 på Quality hotell i Sarpsborg (Grålum)

Familiesamling i Askim. Hold av lørdag 15. juni. Nærmere informasjon finner dere i facebookgruppa vår og det blir sendt e-post til alle medlemmene våre.

Fosterhjemskafé

Vi starter opp i august med fosterhjemskafé i Halden, Fredrikstad og Askim

Halden

Nærmere info. kommer

Fredrikstad

Nærmere info. kommer

Askim

Nærmere info. kommer

Samtalegruppe

Velkommen til vårt kontor i Tor Sørnes vei 19, 1523 Moss.
Det er ingen påmelding, bare møt opp på de dagene det passer.

 • onsdag 16. januar kl. 10-12
 • onsdag 13. februar kl. 10-12
 • onsdag 13. mars kl.10-12
 • onsdag 10. april kl. 10-12
 • onsdag 15. mai kl. 10-12

 Styremøter

 • onsdag 9. januar kl. 18
 • onsdag 6. mars kl. 18
 • mandag 8. april kl. 18
 • onsdag 8. mai kl. 18
 • onsdag 12. juni kl. 18

Familiesamlinger – all informasjon med info. om påmelding etc sendes ut på e-post