NOFCA prosjekt i 2011-2012

Fosterhjem fra barnets slekt – tilbud og behov for opplæring
Prosjektleder Hege Sundt

NOFCA (Nordic Foster Care Association) har arbeidet med et prosjekt om slekts-fosterhjem med fokus på opplæringstilbudet. Det ble bevilget midler fra Nordplus rammeprogram som er Nordisk Ministerråds største utdanningsprogram innenfor livslang læring. NOFCA håper at prosjektet kan bidra til å styrke tilbudet om opplæring og veiledning for slektsfosterhjem i alle de nordiske land.

Prosjektet er gjennomført og rapporten «Slektsfosterhjem i Norden» presenterer resultatene.

Hovedbudskap fra prosjektet Slekstfosterhjem i Norden – opplæring og oppfølging.