Med filmserien «Inspirasjon til Raushet» ønsker vi å bidra til refleksjon rundt egne holdnings- og handlingsmønstre knyttet til samarbeid i fosterhjemsomsorgen. Gjennom stemmene til de fiktive karakterene Yngve (fosterfar), Noah (far til barn i fosterhjem) og Anita (kontaktperson i barnevernet) gir vi eksempler på hvordan raushet og likeverdig kommunikasjon kan bidra til å bedre samarbeidet til det beste for det enkelte barn.

Du finner de 8 filmene her!

Filmene er utviklet i samarbeid med Organisasjonen for Barnevernsforeldre (OBF) og produsert av Leidar Norway med midler fra Stiftelsen Dam.