Hva skulle Norge gjort uten fosterhjemmene?

Norsk Fosterhjemsforening oppfordrer alle som jobber i fosterhjemsomsorgen til å:

MELD INN FOSTERHJEM, BEREDSKAPSHJEM, FAMILIEHJEM OG BESØKSHJEM SOM MEDLEMMER!

Vi får tilbakemelding om at foreningens arbeid er en god støtte til den fantastiske jobben dere i tjenestene gjør med å skape stabile og trygge fosterhjem. Her kan du lese mer om noe av vårt faglige tilbud til medlemmene.
Vi opplever også at mange av våre medlemsfordeler gir ekstra støtte til å kunne stå i oppdraget, både vår nasjonale Rådgivningstelefon og tidsskriftet Fosterhjemskontakt er gode eksempler på dette.

eller send en e-post til post@fosterhjemsforening.no så hjelper vi deg.

Sammen er vi sterke!