Last ned Fosterhjemsundersøkelsen 2023 og Rapport om samfunnsøkonomisk verdi av fosterhjem

Tallenes tale er klar – det må et paradigmeskifte til i fosterhjemsomsorgen.

De rykende ferske rapportene ble lansert 10. mai med blant annet Barne- og familieminister Kjersti Toppe, Barneombudet og representanter fra KS til stede. Se lanseringen i opptak her.

Fosterhjemsundersøkelsen 2023

Medlemmene i Norsk Fosterhjemsforening har besvart Fosterhjemsundersøkelsen. Den ene delen av denne brukerundersøkelsen er besvart av fosterforeldre, og den andre av ungdommene. Erfaringene og brukerstemmene fra fosterhjemmene viser vei fra antagelser til kunnskap i denne undersøkelsen. Over 1500 fosterforeldre og 200 ungdommer som bor i fosterhjem, har svart på undersøkelsen.

Rapport om samfunnsøkonomisk verdi av fosterhjem

Rapporten viser at den samfunnsøkonomiske verdien av dagens fosterhjem utgjør en forventet nåverdi på 135,9 milliarder kroner. 1 krone investert i hjemmene, gir 11 kroner tilbake.

Ved utilsiktedes flyttinger, skades barnet ytterligere. Kostnaden for samfunnet er enorm; 2,1 million kroner per fosterhjem per år. Det er samfunnsøkonomisk svært lønnsomt å investere i fosterhjem. 

Menon Economics står bak «Rapport om samfunnsøkonomisk verdi av fosterhjem». Rapporten er den første i sitt slag i Norge, og er utarbeidet på oppdrag fra Norsk Fosterhjemsforening.