Fosterhjemskontakt 3/21 – Spør rådgiver

Har slektsfosterhjem samme rettigheter som vanlige fosterhjem? Kan man få erstatning for skade påført fosterhjemmet? Hvordan ser utvikling i fosterhjemsomsorgen ut? Dette er noen av sakene som har kommet til Norsk Fosterhjemsforenigs rådgivertjeneste siden forrige utgivelse av Fosterhjemskontakt, og som presenteres i vår faste spalte Spør rådgiver i Fosterhjemskontakt.

Rådgivningstjenesten i Norsk Fosterhjemsforening er en av våre mange gode medlemsfordeler, og har som mål ål dekke medlemmenes behov for å drøfte og snakke med en fagperson om litt mer kompliserte spørsmål av faglig karakter.  De er tilgjengelige for våre medlemmer hver torsdag mellom kl. 9-15. Send inn din henvendelse her! 

Utover rådgivningstelefonen, tilbyr vi også gratis faglig veiledning to dager i uken i samarbeid med Diakonhjemmet Omsorg Steg Norge. Veiledningen har som mål å redusere stress og mestre belastninger fosterhjem opplever i hverdagen og slik bidra til å styrke samspillet mellom fosterforeldre og barna/unge i fosterhjemmet. Book time her.

I tillegg til disse to fantastiske medlemsfordeler, har vi også frivillige likepersoner som du kan ta kontakt med om du ønsker å snakke med noen om situasjonen du står i. De er gode samtalepartnere med egen erfaring fra fosterhjemsområdet, og de har taushetsplikt. Les mer her.

Les hele spalten om Saker til rådgivningstjenesten fra Fosterhjemskontakt 3/21 her.