Hjelp og råd

Faglig Veiledningstjeneste

I samarbeid med Diakonhjemmet Omsorg Steg Norge tilbyr vi en faglig veiledningstjeneste for medlemmer av Norsk Fosterhjemsforening. Tjenesten er ikke ment å erstatte barneverntjenestens lovpålagte oppfølging av fosterhjemmet, men heller være et utvidet tilbud på lik linje med allerede eksisterende medlemstilbud som:

Tilbudet er ment som et forsterket tilbud til fosterhjemmene slik at de skal mestre de tilleggsutfordringer de står i som følge av koronapandemien. Veiledningen har som mål å redusere stress og mestre belastninger fosterhjem opplever i hverdagen og slik bidra til å styrke samspillet mellom fosterforeldre og barna/unge i fosterhjemmet. Tjenesten driftes med midler fra Stiftelsen Dam og vil være tilgjengelig frem til sommeren 2022.

Veilederne er tilgjengelig mandager fra 15:00 til 18:30 og onsdager fra 14:00 til 17:30.
Veiledningstimen er satt til 60 minutter.

For juridiske spørsmål, spørsmål om fosterforeldres arbeidsrettslige stilling inkl. spørsmål om fosterhjemsavtalen ber vi deg sjekke spørsmål og svar eller ringe vår rådgivningstelefon

Mange fosterforeldre synes det er vanskelig å finne noen å snakke med om saker som gjelder fosterbarnet på grunn av taushetsplikten. Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har gjort det klart at taushetsplikten ikke brytes ved å henvende seg til Norsk Fosterhjemsforenings rådgivningstjenester.

Eksempler på temaer som kan tas opp i veiledningen:

 • Stressmestring, egenregulering og personlig vekst
 • Emosjonelle vansker (eks. tristhet, resignasjon, humørsvingninger, eksplosivt uttrykk)
 • Sosiale- og/eller relasjonelle utfordringer
 • Seksualisert og/eller grenseutprøvende atferd
 • Traumer
 • Verbale og fysiske uttrykk
 • Reaksjoner i forbindelse med samvær
 • Samarbeid med biologisk familie

 • Samarbeid med barneverntjenesten
 • Samarbeid med andre instanser
 • Skolerelaterte utfordringer
 • Parutfordringer
 • Søskenkrangling
 • Generelle familieutfordringer
 • Utfordringer knyttet til digitale- og sosiale medier (inkludert spilling)
 • Barnets medvirkning i egen sak