Forslag om rett til ettervern fra 23 år til 25 år

Å få på plass ettervern til 25 år har Norsk Fosterhjemsforening jobbet for i flere år sammen med andre organisasjoner innen barnevernsområdet.
Mange unge voksne trenger tiltak for å få en god overgang til voksenlivet, samt bedre selvstendig livsmestring.

«Det er flott å se at vårt påvirkningsarbeid gir resultater, og at vi sammen med andre organisasjoner kan glede oss over regjeringens innstilling til Stortinget. Samtidig etterlyser vi et rettighetsbasert innhold i ettervernet, og vil fortsette vårt arbeid med å få dette på plass også», sier generalsekretær Tone Granaas.

«Videre er vi glade for at regjeringen foreslår å innføre krav om årlig tilstandsrapportering fra barnevernet til kommunestyret. Med barnevernsreformen må kommuneledelsen og politikere ta et mye større ansvar og få mye bedre innsikt og kunnskap om barnevernet i sin kommune, og ikke minst sitt handlingsrom. Vi er bekymret for at barnevern og tiltak i fosterhjem kan bli en salderingspost i en krevende kommuneøkonomi. Her må politikere få mer kompetanse om fosterhjemsområdet, og være vaktbikkjer for de mest sårbare barna.» avslutter Granaas.

Direktelink til Prop. 48 L – Endringer i barnevernloven (samtaleprosess, årlig tilstandsrapportering mv.)
Les mer på Regjeringen.no!