Rapport om barnevernistitusjoner fra Barneombudet!

I dag lanserte Barneombudet «De tror vi er shitkids» – en rapport om barnevernsinstitusjoner.

Et av Barneombudets satsingsområder er å bedre situasjonen for barn i barnevernet. Barneombudet har derfor undersøkt situasjonen til barn som bor på barnevernsinstitusjoner. Rapporten tar for seg mange sider ved institusjonstilbudet og barneverntjenestens arbeid før, under og etter institusjonsoppholdet – for å undersøke situasjonen til barn som bor på barnevernsinstitusjoner.

Her er link til rapporten!

hjemmesiden til Barneombudet kan du lese mer om rapporten.