Rekruttering til forskningsprosjektet «Barnevern i et LHBT-perspektiv»!

Forskere ved NTNU Samfunnsforskning og SINTEF ønsker å intervjue følgende personer i forskningsprosjektet «Barnevern i et LHBT-perspektiv», som de gjør for Barne, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir):

  • Single LHBT-personer som er fosterforeldre (vi har rekruttert tilstrekkelig med likekjønnede par som er fosterforeldre)
  • Single LHBT-personer og likekjønnede par som har søkt om å få bli fosterforeldre, men som har fått avslag

Temaet barnevern og LHBT (lesbiske, homofile, bifile og/eller transpersoner) har i liten grad stått i fokus i barnevernrelatert forskning, utdanning og praksis i Norge. Prosjektet skal bidra til mer kunnskap og kompetanse på feltet, som igjen kan bidra til tiltaksutvikling i barnevernet.

Dersom du er i målgruppen, og ønsker å la deg intervjue, vennligst ta kontakt med forskningsleder Marian Ådnanes i SINTEF på epost: marian.adnanes@sintef.no eller telefon: 91579269. Intervjuet kan gjøres på telefon eller det gjøres avtale om et møte.