Verv et medlem – eller flere!

Kjenner du om noen som er opptatt av barn og unge som trenger trygge fosterhjem? Noen som bør være medlem i Norsk Fosterhjemsforening? Verv dem, og bli med i trekningen av gavekort på 1000 kroner i en valgfri butikkjede.

Jo flere medlemmer vi har, jo større påvirkningskraft får vi i samfunnet. Ved å verve medlemmer bidrar du til å forbedre fosterfamiliers rettigheter. Du bidrar også til at fosterfamilier møtes og får nettverk lokalt. Det betyr mye for både store og små å ha noen å snakke med som er i samme situasjon!

Våre beste vervetips
Når du skal verve nye medlemmer, så er det lurt å fokusere på at de støtter en god sak samtidig som man får nyttige medlemsfordeler. Både voksne og barn i fosterfamilier får mye ut av medlemskapet i foreningen. Mange setter ekstra stor pris på det lokale nettverket og samlingene. Rådgivningstelefonen og likepersonene er også en svært populær medlemsfordel. Oppsiktsvekkende mange forteller om hvor viktig det er at foreningen jobber lokalt og nasjonalt med politisk påvirkningsarbeid for å bedre rettighetene til fosterfamilier i Norge. Dette er det lurt å nevne når du skal verve nye medlemmer.

Fortell om de gode medlemsfordelene

Våre medlemmer fremhever disse medlemsfordelene som spesielt viktige:

  • Å møte andre fosterfamilier
  • Rådgivningstelefon
  • Lokale nettverk
  • Fysiske samlinger for familier og for ungdom
  • Likepersoner
  • Advokatbistand
  • Medlemsblad og nyhetsbrev
  • Rabatt og økonomiske fordeler på kurs/konferanser
  • Sjekkliste ved inngåelse av fosterhjemsavtale
  • Politisk påvirkningsarbeid for bedre rettigheter

Les mer om medlemsfordelene her

Sammen står vi sterkere
Jo flere medlemmer i Norsk Fosterhjemsforening, jo større påvirkning får vi til å bedre hverdagen for fosterhjemmene. Vi jobber blant annet med å korte ned ventetiden for barn og unge som trenger et trygt hjem, og å bedre rettsikkerheten og stabiliteten til fosterfamilier.

Meld inn nye medlemmer her
Husk at den du rekrutterer må oppgi deg som verver, slik at du blir registrert som deltaker i vervekonkurransen og dermed kan vinne gavekort.