Fond på 10.000.000 kr etablert til barn i fosterhjem og ungdom under ettervern

– Kaja-fondet driftes av Norsk Fosterhjemsforening!

«Vi har ikke ord for hvor glade og takknemlige vi er for at behovet til disse barna og ungdommene virkelig blir sett, og ikke minst anerkjent med denne fantastiske gaven til Norsk Fosterhjemsforening og etableringen av Kaja-fondet», sier generalsekretær i foreningen, Tone Granaas.

9 av 10 barn som av ulike grunner ikke kan bo hjemme med sine foreldre, bor i fosterhjem. Dette er barn og ungdom som har en ekstra tøff start i livet. Myndighetene plikter å gi disse barna trygge rammer og en god oppvekst i et fosterhjem, og fosterforeldre rekrutteres og læres opp til å forstå barnet, gi omsorg og kjærlighet slik at det kan skapes en tilknytning og rette opp en skjevutvikling fra en tøff start på livet. «Et fosterhjemsoppdrag er kanskje det viktigste samfunnsoppdraget som finnes i dag, sier Granaas.

«Dessverre så opplever vi altfor ofte at de kommunale barneverntjenestene ikke dekker aktiviteter som handler om en viktig hobby for barnet, en spesiell interesse som barnet har talent innen eller f.eks. støtte til førerkort for ungdom. Dette er aktiviteter som gir livskvalitet og økt mestringsfølelse til barn og ungdom som trenger å endre sine indre arbeidsmodeller, oppleve at de har en egenverdi, og gjennom det ha større sjanse for å vokse opp som trygge voksenpersoner som bidrar i samfunnet.»

Midlene på 10.000.000 kroner kommer fra en generøs og samfunnsengasjert giver som ønsker å være anonym. Vedkommende har selv opplevd å være alene og måtte stå på egne ben. Under krigen ble hen evakuert til en for hen ukjent del av familien på Vestlandet på grunn av krigshandlinger der hen bodde. Der ble hen møtt med omsorg og kjærlighet. Hen sier selv at dette har betydd mye for eget liv og utvikling og har videre klart seg selv, med arbeid om dagen og skolegang på kvelden i ungdomstiden. Giveren er opptatt av at ethvert barn har iboende ressurser. At barn bør møtes med respekt for utvikling av nødvendig selvtillit og få utviklet sine evner, og at økonomi ikke bør være en flaskehals for barns utvikling.

«Giveren er en veldig samfunnsengasjert og interessant person, sier Granaas – og jeg anbefaler andre samfunnsengasjerte og seriøse aktører og personer som ønsker å komme i kontakt med vedkommende å gjøre en henvendelse til meg, som jeg kan formidle videre. Enten om det gjelder ytterligere bidrag til Kaja-fondet eller andre samfunnsnyttige henvendelser.»

Det er laget retningslinjer som skal følges for både driften av Kaja-fondet og for de som skal søke. Det er saksbehandler i barnev

erntjenesten, skolelærer, helsesøster, kulturskolelærer eller andre voksne i profesjoner rundt barnet eller ungdommen, som kan søke på vegne av dem. Barneverntjenesten må se til at fosterhjemmet og ungdommen er medlem i Norsk Fosterhjemsforening. Fondet forvaltes av Vertu kapitalforvaltning, og om drøye året håper man på en avkastning som gir mulighet til å etterspørre søknader og dele ut midler.

«Ikke minst så håper vi at flere vil være med å sørge for at Kaja-fondet vokser, sier Granaas. Det finnes mange bemidlede personer i Norge, og nå håper vi de vil bidra med flere midler til Kaja-fondet for å hjelpe sårbare barn og unge i Norge. Du og jeg kan også bidra med mindre beløp, og mange bekker små kan til slutt gi et barn eller ungdom en livsendrende mulighet», avslutter Granaas.

Du kan gi bidrag til Kaja-fondet på konto: 1506.70.73816, og lese mer her.