Aktiviteter

Hei!

Forhåpentligvis vil vi få gjennomført en del aktiviteter utover høsten. Foreløpig har vi planer om disse aktivitetene:

  • Aktivitetstur med mulighet for overnatting
  • Bowling
  • Svømming

Datoer og sted for aktiviteter vil bli kunngjort på lokalforeningens Facebook-side når tid og sted er endelig avklart.