Når man blir en flerkulturell familie

Når et barn flytter til et fosterhjem er det svært mange ting som skal følges opp og ivaretas. Vår erfaring er at barnets rettighet til å opprettholde språk, religion og kultur fort kan havne i bakgrunnen, da mange andre ting oppleves som mer prekære å ta tak i. Dessverre kan dette få alvorlige konsekvenser for barnets identitetsutvikling og selvbilde. Hensynet til videreføring av kultur, språk og religion er i barnets interesser. Vi vil her dele noen av våre erfaringer og refleksjoner og håper det kan bidra til motivasjon og økt kompetanse knyttet til kultursensitivt fosterhjemsarbeid.

Les hele artikkelen fra Fosterhjemskontakt 1/22 her!

Forfattere er Anna Carlström og Firdawsa Ahmed i Atlas Kompetanse. Atlas Kompetanse er en ideell bedrift – et team med høy spisskompetanse på familier med minoritetsbakgrunn – som arbeider med å forebygge utenforskap blant barn og unge, og som tilbyr fleksible hjelpetiltak som er tilpasset familiene vi veileder.