Er du en som har lyst til å hjelpe andre i samme situasjon, og ønsker å bli en god samtalepart?

Vi ønsker flere likepersoner og lanserer nå et nettbasert kurs i Likepersonarbeid

Norsk Fosterhjemsforening ønsker at flere fosterforeldre og ungdom i fosterhjem skal få mulighet til å samtale med en likeperson – som forstår situasjonen og har taushetsplikt.
Likepersoner er mennesker som med egenopplevde erfaringer og støtter andre som står i lignende situasjoner eller livshendelser.

Nettkurset i Likepersonarbeid er for deg som er erfaren i rollen som fosterforeldre eller ungdom i fosterhjem, og er motivert til å være en likeperson for andre fosterforeldre eller ungdom i fosterhjem. Rekruttering av likepersoner skjer via våre fylkesforeninger, og det er fylkesstyret som avgjør om fylket har behov for flere og om man kan bli en likeperson eller ikke, etter gjennomført samtale, kurs og kunnskapstest. Ta kontakt med fylkesstyret i fylket der du er medlem!

Nettkurset er en mix av teori og filmer, refleksjonsoppgaver og til slutt en kunnskapstest. Kurset går over 8 moduler, og tar ca 2 timer å gjennomføre. Etter godkjenning og bestått kurs, blir du ført opp med bilde og kontaktdata på våre nettsider, og er en del av foreningens likepersonstilbud til medlemmene. Du vil motta et kursbevis for bestått kurs.

Nettkurset er utviklet med midler fra Stiftelsen Dam og i samarbeid med Organisasjonen for Barnevernsforeldre, som har et tilsvarende kurs for sine medlemmer.

Hva er en likeperson?

  • En likeperson er en «ekspert» på sin egen situasjon og har forsonet seg med at det å stå i et fosterhjemsoppdrag har både «gode og dårlige» dager.

  • En likeperson en ikke-profesjonell veileder med taushetsplikt som setter andre i fokus.

  • En likeperson må være motivert og mottagelig for å trene seg på å mestre det som forventes i rollen.

  • Våre likepersoner har godkjenning fra fylkesstyret, og står oppført som likeperson på foreningens nettsider.

  • Hva er likepersonsarbeid?

    Likepersonsarbeidet består av samtaler eller aktiviteter som er tidsavgrensede, temabaserte aktiviteter som ikke bare har et sosialt formål. Aktiviteter kan være en-til-en samtaler på temamøter, familiesamlinger, informasjonsstand, telefonsamtaler eller digital kommunikasjon. Det kan også være ulike interessegrupper, som turgrupper, gubbegrupper, mammagrupper, kafégrupper, hagegrupper, m.m.