KS anerkjenner belastningen av økte utgifter for fosterhjem

 

I forbindelse med økte priser på strøm, drivstoff og matvare, tok vi kontakt med KS og BufDir og ba om en redegjøring av hva som blir gjort med de veiledende satsene for månedlig utgiftsdekning for fosterhjem.

Nå har vi fått svar og det er gledelig at KS anerkjenner at den generelle økningen i husholdningsutgifter kan innebære ekstraordinære utgifter for mange fosterhjem. KS skriver: «Vi vil derfor beregne og publisere nye veiledende satser i media oktober, i etterkant av at SSB publiserer oppdatert månedlig konsumprisindeks. På denne måten tar vi  høyde for den ekstraordinære prisveksten. Deretter vil det beregnes og publiseres nye satser som vanlig med virkning fra 1.juli.»

Vi står på for våre medlemmer – sammen, sterke og synlige for barna!

Les svaret fra KS her.