Julegave med mening!

I fosterhjem får Norges mest sårbare barn en ny mulighet, mange får et helt nytt liv som gir de mulighet til å bli trygge voksne med god livsmestring. Det er i fosterhjem de fleste barn bor som ikke kan bo med sine foreldre. Å satse på fosterhjem fremfor institusjon sparer også samfunnet for store kostnader. Fosterhjem gjør en uvurderlig jobb med å ivareta Norges mest sårbare barn.

Norsk Fosterhjemsforening er en aktiv pådriver for å heve kvaliteten på alle plan innen fosterhjemsomsorgen. Foreningen er en landsdekkende og uavhengig interesseorganisasjon i forhold til politiske partier og trossamfunn, og en viktig del av virksomheten er å drive interessepolitisk arbeid opp mot nasjonale og lokale myndigheter for å bidra til å bedre kvaliteten på fosterhjemsomsorgen. Foreningens fylkesledd tilbyr en rekke aktiviteter og arrangementer rettet mot fosterbarn, fosterforeldre og fostersøsken, og tilbyr støtte og et felleskap for hele familien.

Denne julen kan din bedrift støtte Norsk Fosterhjemsforening på flere måter:

  • Gi et gavekort på et beløp til hver av dine ansatte!

  • Julegavesponsor til foreningen!

  • Bidra til et spesifikt prosjekt! For eksempel:

    • Brobyggerprogrammet – bidra til godt samarbeid mellom foreldre, fosterforeldre og barnevernstjenesten, for at barna skal få trygghet til å utvikle seg på best mulig måte etter plassering i fosterhjem
    • Ungdomsutvalget – ungdommens stemme inn i Norsk Fosterhjemsforening. De bruker sin tid og engasjement for å hjelpe andre ungdommer og gi råd til de voksne.
    • Likepersonsarbeid – Likepersoner er fosterforeldre som lytter og forstår når andre fosterforeldre trenger å lufte tanker eller hjerte, de har taushetsplikt.

Norsk Fosterhjemsforening er den ENESTE organisasjonen i Norge som jobber for at ALLE som bor i fosterhjemmet skal ha trygge, gode og forutsigbare rammer!

Vi tilpasser gjerne et budskap og gavekort som dere kan gi til de ansatte.
Ta kontakt med Sandra i sekretariatet så skreddersyr vi etter deres ønsker!

Tlf: 465 04 398 | E-post: sandra@fosterhjemsforening.no | www.fosterhjemsforening.no

VIPPS #502607 | Kontonummer 7050.05.26082


Med vennlig hilsen
Norsk Fosterhjemsforening


Tone Granaas
Generalsekretær