Familiehelg 2021

Hei alle medlemmer 🌸

😢Det er med stor sorg vi må avlyse familiehelgen på Savalen i år. Det er ikke tilrådelig pga Covid-19. (Etter først å ha prøvd med utsettelse.)

Vi har hatt samtale med kommuneoverlegen som ikke ville tilrå å gjennomføre arrangementet.

Vi må derfor avlyse.

Til dere som har meldt dere på og betalt kursavgift, dere vil få dette refundert.

👌Til informasjon så har vi i optimistens tro reservert for arrangementet på Savalen neste år, månedsskiftet jan/feb.

👀Ellers er årsmøtet vårt gjennomført på teams og vi vil legge ut Protokoll på hjemmeside og FB da det er klart for det.

Årsmøte 2021

Årsmøtet vil pga pandemien, i år gjennomføres på teams søndag 31.01.21 kl. 12.00

Dere som ønsker å delta må derfor melde dere på til årsmøtet ved å besvare denne eposten med navn på deltaker og epostadresse. Frist påmelding: 29.01.21

Dere som er påmeldt vil få tilsendt nærmere informasjon som er nødvendig for å delta.

Saksliste er sendt ut tidligere. Saksfremlegg blir lagt ut på hjemmesiden og på vår FB-side og kan lastes ned der.

Vi har alltid hatt mange deltakere på årsmøtet og håper at vi får mange med denne gangen også selv om vi må møtes digitalt!