Fosterhjemsutvalget

Regjeringen har nedsatt et utvalg som skal ha en helhetlig gjennomgang av fosterhjemsområdet, og levere en NOU innen desember 2018. Du kan lese mer om Fosterhjemsutvalget her.

Fosterhjemsutvalget som skal komme med en offentlig utredning om fosterhjemsomsorgen, har bedt om at vi gir innspill på følgende spørsmål:

  • Faglig veiledning tilpasset det enkelte fosterhjemmet/ barnet. Hva innebærer dette i praksis, hva krever det av kommunene og hvilke fosterhjem er det som særlig savner tilpasset faglig veiledning?
  • Frikjøp. Har dere tanker og vurderinger om i hvilke tilfeller dette er et nyttig forsterkingstiltak? Er det tilfeller hvor dere vil fraråde frikjøp? Er det etter deres mening ønskelig med retningslinjer eller nærmere regler om bruken av frikjøp?

Vi i Norsk Fosterhjemsforening er glad for å få innspill fra dere fosterforeldre som vi kan ta med videre i vårt innspill til utvalget. Skriv på Facebook eller send til post@fosterhjemsforening.no

Her kan du lese NOU 2018:18 Trygge rammer for fosterhjem:

Les på regjeringen.no eller last ned Pdf.

Pressemelding gjeldende NOU 2018:18 fra Norsk Fosterhjemsforening 18. desember 2018

Pressemelding gjeldende NOU 2018:18 fra Fosterhjemsutvalget 18. desember 2018

Informasjon om/fra Fosterhjemsutvalget:

Her er utvalgets mandat.

Brev fra utvalget om videre prosess

Intervjuguide interesseorganisasjoner og statlige instanser

Brev fra Barne- og likestillingsdepartementet 12.04.18, vedrørende Norsk Fosterhjemsforenings innspill til Fosterhjemsutvalget

Brev fra Fosterhjemsutvalget 20.02.18, ang. innspill fra Norsk Fosterhjemsforening om utvidelse av Fosterhjemsutvalgets mandat

Våre innspill til Fosterhjemsutvalget:

Overordnede innspill fra Norsk Fosterhjemsforening knyttet til Fosterhjemsutvalgets mandat 21. november 2018

Innspill 07.11.18 fra Norsk Fosterhjemsforening til Fosterhjemsutvalget ad den kommunale fosterhjemsavtalen

Brev 29.06.18 til Fosterhjemsutvalgets sekretariat

Innspill 29.01.18 fra Norsk Fosterhjemsforening til Fosterhjemsutvalget – Frikjøp og veiledning

Innspill 12.09.17 fra Norsk Fosterhjemsforening til Fosterhjemsutvalget

Innspill fra medlemmer og andre fosterforeldre:

Samlede innspill: Fosterhjemsavtalen, 11. september 2018

Samlede svar på spørsmål til Fosterhjemsutvalget, 4. september 2018

Samlede innspill: veiledning og frikjøp, oktober 2017