Sjekkliste for barneverntjenesten

Hvilken informasjon bør fosterhjemmet få når et barn flyttes i fosterhjem?

Bufdir har utformet en sjekkliste som skal bidra til at fosterhjemmet har de opplysningene som er nødvendige for at de skal kunne ivareta omsorgen for fosterbarnet. Listen skal blant annet fungere som et verktøy som bidrar til at barneverntjenesten besvarer fosterhjemmets spørsmål og sikrer at fosterforeldrene kjenner sine rettigheter og plikter.

Den fullstendige sjekklisten kan leses her:

Hvilken informasjon bør fosterhjemmet få når et barn flyttes i fosterhjem? En sjekkliste for barneverntjenesten.