SV og Venstre fremmer Norsk Fosterhjemsforenings interesser på Stortinget 21.02.17

Som en oppfølging av NAV problematikken som gikk i media i desember 2016, var det et innslag på radio NRK Rogaland 21.02.17.

Her snakket statssekretæren i Barne – og Likestillingsdepartementet om resultatene av møtet foreningen har hatt med statssekretærene i Arbeids og Administrasjonsdepartementet (AAD) og Barne – og Likestilingsdepartementet (BLD). Han uttalte at det er viktig i tiden fremover at Norsk Fosterhjemsforening og politikerne samarbeider tett om å få ut god informasjon om NAV regelverket og hvordan dette skal tolkes for fosterforeldre – både til NAV, barnevernsansatte og fosterforeldre.

Norsk Fosterhjemsforening er enig i at det er viktig å gi god informasjon til fosterforeldre samt å gi opplæring til både NAV og barnevernstjenesten – men foreningen vil understreke at behovet for at det utarbeides særlige unntaksregler for fosterforeldre ikke må glemmes. God informasjon er viktig, men et rettferdig regelverk er viktigere.

Det må være i BLD og Bufdirs interesse å spille på lag med våre medlemmer i denne saken, både for å sikre videre rekruttering av fosterhjem, for å ivareta nåværende fosterhjem og for å jobbe aktivt mot utilsiktede flyttinger av fosterbarn som følge av alvorlige økonomiske utfordringer for fosterforeldrene.  

I etterkant av møtene med BLD og AAD, samt møtet med Sylvia Mandt, som representerer Arbeiderpartiet i Stortingets Familie – og Kultur komité, har foreningen sendt en anmodning til Barne- og Likestillingsminister Solveig Horne om å få komme med innspill til mandat til NOU om fosterhjem. Norsk Fosterhjemsforening har også sendt skriftlige innspill til Venstre og SV. Disse ble presentert i spørretimen på Stortinget 21.02.17. Representantforslaget kan leses HER

Innspillene fra spørretimen sendes til komité for behandling der, og ventes behandlet etter påske.  

Dersom det er ønskelig å følge fremleggelser på Stortinget vil alle møter i stortingssalen og de fleste høringer sendes direkte på stortingets nett-TV via linken under.

Stortingets Nett-TV