Medlemskontingent 2019

Årets fakturaer av medlemskontingent er sendt ut! Vi tenker på miljøet, og har derfor sendt ut så mange fakturaer som mulig på e-post. De medlemmer vi ikke har riktig e-postadresse til, vil få faktura i posten.
Når du betaler fakturaen vil du få mulighet å velge at få e-faktura neste gang.

Ta gjerne kontakt med sekretariatet på organsasjonssekretaer@fosterhjemsforening.no hvis du har spørsmål.

Tusen takk for at du er medlem i Norsk Fosterhjemsforening!