Medlemsnytt

Klikk her for å åpne i nettleser

Nyhetsbrev februar 2019

NOU 2018:18 Trygge rammer for fosterhjem

Barne- og likestillingsdepartementet har nå sendt ut på høring Fosterhjemsutvalgets rapport: NOU 2018:18 Trygge rammer for fosterhjem. Utvalget har utredet hvordan økonomiske rammebetingelser sammen med faglige rammebetingelser og andre tjenester i kommunen på best mulig måte kan bidra til en helhetlig støtte til barnet og fosterfamilien.

Det er viktig for Norsk Fosterhjemsforening å høre hva medlemmene mener om utvalgets forslag. Vil forslaget bidra til tryggere rammer for fosterhjem? Foreningen vil sende ut et første forslag til høringsinnspill på mail til alle våre medlemmer onsdag den 10. april. Da vil DU ha mulighet til at påvirke hvordan det endelige høringspillet fra foreningen vil se ut. Vi ønsker innspill på e-postpost@fosterhjemsforening.no senest den 6. mai 2019, for å kunne gå igjennom og sammenstille innspillene innen høringsfristen den 20. mai 2019.

Er du interessert i å medvirke i et brukerråd/høringsgruppe som bistår sekretariatet? Vi søker medlemmer/ tillitsvalgte som er spesielt interessert i å påvirke utforming av reglene på fosterhjemsområdet og som kan være med å avgi synspunkter i spørsmål som foreningen skal uttale seg om. Ta gjerne kontakt med sekretariatet på post@fosterhjemsforening.no hvis du ønsker å bidra inn en slik gruppe! Arbeidet vil skje på e-post.

Her kan du lese NOU 2018:18 Trygge rammer for fosterhjem.

Fosterhjemskonferanse i Bergen 24. mai 2019!
Den 24. mai 2019 arrangerer Norsk Fosterhjemsforening konferanse med tittel Samarbeid til barns beste. Konferansen avholdes på Thon Hotel Bergen Airport, og er rettet mot fosterforeldre, foreldre og ansatte i barnevernet. Tema for konferansen er samarbeid, og fokus er på det viktige samarbeidet mellom foreldre, fosterforeldre og barnevernet – til barns beste.

Dere kan se fram til spennende foredrag med blant annet være Stine Lehmannn (Norce, NO), Marianne Folden (Fabu, DK), Ole Mikaelsen (Åsane bydel i Bergen, NO) med flere.

Dato: 24. mai 2019
Sted: Thon Hotel Bergen Airport
Pris: kr. 700,-
Påmeldingsfrist: 10. april 2019

Se foreløpig program og meld deg på konferansen her!

Dette er Tone Granaas – Vår nye senior rådgiver!
Fosterhjemskontakt 1/2019
Årets første utgave av Fosterhjemskontakt er sendt ut til våre medlemmer og abonnenter! Hovedartikler i utgivelsen er «Vold preger barn», av Vibeke Rogne, pedagog, «Fosterbarn fra en annen kultur», av spesialpedagogene Beate Heide og Rina Nicolaisen, og «Trygge rammer for fosterhjem (NOU 2018:18)», av Åse L. Larsen, redaktør for Fosterhjemskontakt. Rådgiverspalten redegjør denne gang for rådgiveråret 2018, mens den juridiske spalten tar opp reparasjonsarbeid ved mistanke om vold.
Som medlem kan du lese artiklene på medlemssidene.
Årets organisasjonskurs for tillitsvalgte!
I april er det igjen tid for foreningens årlige organisasjonskurs på Olavsgaard litt utenfor Oslo. Foreningens tillitsvalgte, kan glede seg til en spennende helg med faglig påfyll, sosiale sammenkomster og organisasjonskunnskap. Påmelding vil bli sendt ut til fylkesforeningene innen kort tid.
Norsk Fosterhjemsforening
Storgata 10A, 0155 OSLO | Tlf. 23 31 54 00
post@fosterhjemsforening.no | www.fosterhjemsforening.no
Org.nr. 956 862 779 MVA

Du mottar denne eposten fordi du er medlem i Norsk Fosterhjemsforening.
Klikk her for avmelding.

Email Marketing Powered by Mailchimp

Nyhetsbrev januar 2019

Året 2018

Årsberetning for 2018 er ferdig, og vi legger et opplevelsesrikt år bak oss. 2018 startet med at Norsk Fosterhjemsforening ble tildelt Wenche Foss Ærespris med juryens begrunnelse «Fylkesforeningenes positive tilbud om aktiviteter og arrangement for hele fosterfamiliene, vårt interessepolitiske arbeid, og den rådgivningen som gis».

Ny styreleder overtok i januar 2018 og første halvår 2018 gikk stort sett med til internt organisasjonsarbeid og etter et ekstraordinært landsmøte i april 2018 kunde foreningen sammen rette blikket frammover. Høsten 2018 har det i større grad enn våren vært mer utadrettet virksomhet, med deltakelse på Arendalsuka, ledersamling på Kielferjen og arrengert fagkonferanse i samarbeid med RBUP øst og sør. Ungdomsrådet har tatt fart og hatt flere aktiviteter for ungdom i fosterhjem i både Oslo og Bergen under høsten 2018.

Takket være ca 200 tillitsvalgte over det ganske land – som legger ned bortimot 40 årsverk for å samle andre fosterfamilier. Et utrolig viktig arbeid. Gjennom disse samlingene knytter fosterfamiliene viktige nettverk som gjør at de klarer å stå i oppgaven. Tillitsvalgte og medlemmer har gjennom 2018 gitt viktige innspill på diverse tema som sekretariatet har etterspurt i forbindelse med offentlige utredninger, referansegrupper og utvalg. Disse innspillene ivaretar brukermedvirkningen og ligger til grunn for de innspillene sekretariatet har sendt videre.

Rådgivningsrapporten viser at behov for veiledning og støtte er stort blant fosterfamilier.  Henvendelser rommer ofte flere separate og sammensatte problemstillinger. Flere henvendelser har vært alvorlige og av en slik art at det har vært nødvendig og hensiktsmessig å ha flere samtaler med fosterforeldre fordi det har vært behov for å drøfte og tenke høyt rundt ulike situasjoner som oppstår. Hele rapporten fra rådgivningstjenesten blir lagt ut på medlemssidene på hjemmesiden.

Foreningen opplever at arbeidet foreningen utfører er av stor betydning for våre i overkant av 3800 medlemmer, og ofte er det avgjørende for at fosterhjemsperspektivet løftes frem i den offentlige debatt slik at vi får til endringer innen fosterhjemsfeltet!

Private aktører i barnevernet
Barne- og likestillingsdepartementet (Bld) inviterte til møte om private aktører i barnevernet. Fra Norsk Fosterhjemsforening deltok Marianne Oftedahl, fagansvarlig i Norsk Fosterhjemsforening og Anne-Birgitte Løvlien, leder i Norsk Fosterhjemsforening Hedmark. Det ble diskutert hvordan barn, foreldre og fosterforeldre opplever dagens situasjon, og hva som kan gjøres for å få et enda bedre barnevern fremover.
Øremerkede midler til Brobyggerprogrammet
Det er blitt gitt øremerkede midler til Brobyggerprogrammet hos Barne- og Ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Gjennom disse øremerkede midler vil Norsk Fosterhjemsforening kunne implementere Brobyggerprogrammet i hele landet gjennom en treårsperiode, slik tidligere barneminister Solveig Horne uttrykte at hun ønsket! I tillegg vil man kunne fortsette det gode arbeidet som ble igangsatt i Møre og Romsdal i 2017 gjennom en pilotimplementering av programmet. Søknad er sendt inn til Bufdir.
Norsk Fosterhjemsforening
Storgata 10A, 0155 OSLO | Tlf. 23 31 54 00
post@fosterhjemsforening.no | www.fosterhjemsforening.no
Org.nr. 956 862 779 MVA

Du mottar denne eposten fordi du er medlem i Norsk Fosterhjemsforening.
Klikk her for avmelding.

Email Marketing Powered by Mailchimp