Årsmøter

INKALLING TIL DIGITALT ÅRSMØTE I

NORSK FOSTERHJEMSFORENING TROMS

Tidspunkt: lørdag 17.02.23  kl.17.00

Sted: TEAMS. Link vil bli sendt ut på mail i forkant av møtet

.

DAGSORDEN:

1. Konstituering av årsmøtet; møteleder, sekretær, godkjenning av dagsorden og to til å underskrive protokoll.

2. Årsberetning 2023

3. Regnskap og revisjonsberetning 2023.

4. Orientering om Norsk Fosterhjemsforening Troms regionsamarbeid 2023.

5. Innkomne forslag.

6. Fylkesforeningens Årshjul for 2024.

7. Fastsettelse av styrehonorar 2023.

8. Budsjett.

9. Valg. NB; Ingen av styrets medlemmer er på valg i år, men vi mangler to varamedlemmer. Medlemmer som ikke har betalt kontingent, kan ikke inneha verv. Funksjonstid for alle verv er to år. Vi trenger flotte, engasjerte folk til styreverv, så meld deg gjerne.

Velkommen!

Marianne Sollund

Leder Norsk Fosterhjemsforening Troms

Her kan du lese protokollen fra våre årsmøter