Skjema for varsling i Norsk Fosterhjemsforening

Ditt navn(Påkrevd)
Du blir nå bedt om å fylle ut noen opplysninger, slik at vi kan behandle saken. Vi har forståelse for at dette kan være vanskelig for deg. Om du syns det er vanskelig å varsle, kan du be om hjelp og støtte av en du stoler på.
Hvem varsles det om?(Påkrevd)
Når du har gitt ditt samtykke sendes saken til behandling. Det er generalsekretær og styreleder som har ansvar, sammen med hovedstyret, å gjøre dette. Du vil holdes orientert underveis og får beskjed når saken er ferdig behandlet.