NOU 2018:18 – høringssvar fra Norsk Fosterhjemsforening

Det viktige arbeidet med høringssvar til NOU 2018:18 Trygge rammer for fosterhjem er avgitt – nå fortsetter vårt viktige påvirkningsarbeid!

Her kan du lese hele høringssvaret fra Norsk Fosterhjemsforening

Her kan du lese NOU 2018:18