Kurs: Sett, hørt og forstått

ISOP Seminarer arrangerer kurs med rubrikken «Sett, hørt og forstått – Møtet mellom den unge og de voksne i hjelpeapparatet».

Ungdomstiden kan være spennende, leken og utforskende, men den kan også være en særlig risikabel og krevende periode. Unge i sårbare livssituasjoner møter representanter for forskjellige sektorer og ulike deler av hjelpeapparatet.

Unge trenger gode fagfolk, gode enkelttjenester og tjenester som samhandler. På kurset vil du få høre om hvordan unge opplever ulike møter med ulike fagfolk på forskjellige arenaer. De er opptatt av hvordan de voksne møter dem, hvordan de ser, hører og forstår dem. De unge er ikke først og fremst opptatt av hvem den voksne representerer, men hvem og hvordan den voksne er. Unge møter mennesker, ikke systemer. De forteller at disse møtene er betydningsfulle. De kan være gode, de kan være vonde – men de betyr noe. Hva de betyr, og hva som kjennetegner virksomme møter, vil være et sentralt tema.

Dato: Torsdag 12. april, 2018
Tid: 08:30 – 15:15
Sted: Håndverkeren konferansesenter, Rosenkrantzgate 7, Oslo 0159
Kursavgift: Kr. 1575,- inkl. kursmateriale, kaffe/te, kaker, frukt.
Påmeldingsfrist: 21. mars 2018

Les mer og meld deg på her!