Kurs: Barn og traumer

ISOP Seminarer arrangerer kurs med rubrikken «Barn og traumer».

Traumatiske hendelser utgjør en del av oppveksten til en betydelig andel barn og ungdom. Hvilke konsekvenser kan det få for barna? Hvordan kan fagpersoner, foreldre og andre viktige voksne hjelpe dem å integrere slike hendelser.

Kurset vil formidle hvordan barn opplever potensielt traumatiske hendelser, hvilke konsekvenser det kan få for barna, hva voksne rundt barnet skal være oppmerksomme på og det vil bli fokus på hvordan foreldre og andre viktige voksne i barnas liv kan hjelpe dem og integrere slike hendelser.
Barn er helt avhengig av voksne for å mestre store påkjenninger i livet. Barn har dårligere integreringskapasitet enn voksne og er derfor mer sårbare for å utvikle vansker etter potensielt traumatiske hendelser. Uten klok og omsorgsfull støtte fra foreldre eller andre nære omsorgspersoner vil barn kunne slite med posttraumatiske vansker i lang tid etter en opplevd dramatisk hendelse. Barn kan leve med svært smertefulle minner som påvirker deres fungering i dagliglivet, uten at voksne er klar over dette fordi de ofte vegrer seg for å stille barna direkte spørsmål om hva de har opplevd.

Dato: Onsdag 07. februar, 2018
Tid: 08:30 – 15:15
Sted: Håndverkeren konferansesenter, Rosenkrantzgate 7, Oslo 0159
Kursavgift: Kr. 1515,- inkl. kursmateriale, kaffe/te, kaker, frukt.
Påmeldingsfrist: 16. januar 2018

Les mer og meld deg på her!