Innspill til samvær

Vedrørende ønske om innspill til samvær har vi mottatt ytterligere to spørsmål.

1. Hvordan vil du beskrive noen av dine erfaringer med tilrettelegging og
forberedelse av barnet før samvær, og oppfølging/støtte til barnet i etterkant av samvær?

2. Har du noen forslag til grep/endringer som kan implementeres for å ivareta barnets interesser best mulig?

Kom gjerne med innspill så snart du kan til post@fosterhjemsforening.no eller på vår Facebookside!