For medlemmer i Norsk Fosterhjemsforening

Likepersonkurs

På denne siden finner du informasjon om vår nettbaserte likepersonkurs.

Hvordan bli likeperson?

Reisen med å bli likeperson starter hos ditt eget fylkesstyre. Der er de som vurderer behov og videreformidler dette til sekretariatet.

 1. De som ønsker å bli en likeperson henvender seg til fylkesstyret, som gjør en vurdering av behovet for nye likepersoner i fylket og personens egnethet.
 2. Personen som ønsker bli likeperson fyller ut skjema på nett og får tilgang til kursmateriell og kunnskapstest. Sekretariatet gir beskjed til fylkesstyret om personen har bestått eller ikke.
 3. Fylkesstyret utnevner og «avslutter» likepersoner i fylket og gir beskjed til sekretariatet.
 4. Fylkesstyret sender info til sekretariatet om oppnevning/avslutning av likepersonsoppdrag.
 5. Sekretariatet har ansvar for å få inn underskrevet taushetserklæring, registrere personen som likeperson i medlemsregisteret. Denne føres opp med navn og telefonnummer på nettsiden for likepersoner man kan kontakte.

Likepersonsarbeid går mye på personlig egnethet. Dette kan være noen av egenskapene som er viktige for en likeperson:

 • God på kommunikasjon
 • Mestre aktiv lytting
 • Bevvist egen formidling, ord og kroppsspråk
 • Motivere og gi realistisk håp
 • Være bevisst rollen som likeperson
 • Snakke om vanskelige situasjoner og følelser
 • Annerkjenne følelser og situasjoner
 • Lytte og annerkjenne uten å ta parti
 • Finne konstruktive løsninger
 • Være tydelig i kommunikasjonen
 • Avklare rammen – varighet og omfang
 • Signert taushetserklæring

Som likeperson er det viktig at du er lojal mot Norsk Fosterhjemsforening, og er oppdatert på retningslinjer, likepersonsarbeidet og foreningens vedtekter.

 • Kjenne til formålsparagraf og verdierklæring
 • Sette seg inn i retningslinjene for likepersonsarbeidet
 • Holde god kontakt med fylkesstyret
 • Holder seg oppdatert om likepersonsarbeidet
 • Opptrer som en god representant for foreninga

Hva er en likeperson?

 • En likeperson er en «ekspert» på sin egen situasjon og har forsonet seg med at det å stå i et fosterhjemsoppdrag har både «gode og dårlige» dager.

 • En likeperson en ikke-profesjonell veileder med taushetsplikt som setter andre i fokus

 • En likeperson må være motivert og mottagelig for å trene seg på å mestre det som forventes i rollen.

 • Våre likepersoner har godkjenning fra fylkesstyret, og står oppført som likeperson på foreningens nettsider.

 • Hva er likepersonsarbeid?

  Likepersonsarbeidet består av samtaler eller aktiviteter som er tidsavgrensede, temabaserte aktiviteter som ikke bare har et sosialt formål. Aktiviteter kan være en-til-en samtaler på temamøter, familiesamlinger, informasjonsstand, telefonsamtaler eller digital kommunikasjon. Det kan også være ulike interessegrupper, som turgrupper, gubbegrupper, mammagrupper, kafégrupper, hagegrupper, m.m.