Fosterhjemskonferanse 2019 – Streaming av konferansen!

Fosterhjemskonferanse 2019 – Samarbeid til fosterbarns beste
Velkommen til en spennende konferansedag med fokus på samarbeid!

Konferansen vil bli streamet – link til stream legges ut i eventet på Facebook!
Trykk skal for å følge med på hva som skjer!

Arrangør: Norsk Fosterhjemsforening
Sted: Scandic Kokstad, Kokstadflaten 2, 5863 Bergen
Tidspunkt: 24. mai kl. 9.30 – 16.00

09.00 Registrering
09.30 – 09.50: Åpning – v/ styreleder Lene Printzlau Våmartveit
«Kom nærmere» ved Elisabeth Torstuen
09.50 – 10.35: NOU 2018:18, innledning v/ Ellen Seip, refleksjoner fra Norsk Fosterhjemsforening
10.35 – 10.50: Pause
10.50 – 11.35: Gjennomføring av samvær v/ Marianne Folden, Fabu, Danmark
11.35 – 12.20: Bedre samarbeid gjennom brobygging v/Åse Larsen refleksjoner fra brobyggerne Berit Ulriksborg og Ann Carin Vean
12.20 – 12.30: Spørsmål fra salen
12.30 – 13.30: Lunsj
13.30 – 14.00: Barneverntjenestens samarbeid med fosterforeldre. v/ Ole Mikalsen, Åsane bydel i Bergen
14.00 – 14.15: Samarbeid mellom Norsk Fosterhjemsforenings fylkesforening i Hordaland og barneverntjenestene v/ Jannicke Knutsen
14.15 – 14.45: Samvær etter omsorgsovertakelse. En barnefaglig og juridisk utredning av Elisabeth Gording Stang og Gunn-Astrid Baugerud. kommentar v/ Vigdis Bunkholdt
14.45 – 15.00: Samarbeid – samvær v/ styreleder i Organisasjon for Barnevernforeldre Merete Løland
15.00 – 15.15: Pause
15.15 – 16.00: Psykisk helse for ungdom i fosterhjem v/ Stine Lehmann, Norce
16.00 Avslutning

Konferanseavgift – kr. 750,-
Konferanseavgift for hovedmedlemmer i Norsk Fosterhjemsforening – kr. 550,-