Oppstartsmålingen av Barnevernsreformen er klar!

Barnevernreformen startet 1. januar 2021. Menon Economics og NTNU Samfunnsforskning har fått i oppdrag av BufDir å gjennomføre en ekstern følgeevaluering av reformen. Nå foreligger første rapport fra oppstartmålingen.

Generalsekretær Tone Granaas roser en omfattende rapport  som blir spennende å følge videre for å se utviklingen i kommunene. – Jeg merker meg at mange kommuner ikke er kommet i gang med endringsarbeidet, og at barnevern ikke er høyt nok prioritert. At det avdekkes bekymring for å sikre kapasitet og kompetanse på fosterhjemsområdet er ikke overraskende, men nok en gang et alvorlig varsku til både nasjonale politikere og kommune politikere, sier Granaas.

Du kan lese hele rapporten her.