Kurs: Ut av selvskading. Veier til forståelse

ISOP Seminarer arrangerer kurs med rubrikken «Ut av selvskading. Veier til forståelse».

En som selvskader gjør det for å mestre en sterk følelsesmessig smerte. De skader seg for å oppleve et håp om følelsesmessig leging, en form for kommunikasjon. Atferden fyller en rekke psyk. funksj. Hvordan mestre følelsene?

Mange fagpersoner møter barn/ungdom i ulike vanskelige livssituasjoner. Det kan være ansatte i skoler/barnehager, helsepersonell, ansatte i barneverntjenesten mm. Barn og ungdom kan oppleve seg ensomme når noe problematisk skjer, og voksne kan være usikre i forhold til hvordan snakke med barn. Dette er et kurs som fokuserer på direkte samtaler med barn. Kurset er praktisk og metodisk, med mange eksempler. Det trekkes fram tre sentrale begreper som kan være en rettesnor for samtaler – mening – verdighet – anerkjennelse. Ulike områder blir fokusert på som f.eks – Barn som opplever konfliktfylte samlivsbrudd. Barn som utsettes for vold/overgrep. Sorg og opplevelse av dødsfall i familien.

Pedagogisk metode
– Forelesninger og spørsmål/refleksjon i plenum.

Dato: 12. september, 2018
Tid: 08:30 – 15:15
Sted: Kuben Yrkesarena, Kabelgatan 10-12, 0580 Oslo
Kursavgift: Kr. 1555,- inkl. kursmateriale, kaffe/te, kaker, frukt.
Påmeldingsfrist: 25. juni 2018

Les mer og meld deg på her!