Høringsinnspill – samhandlingsforløp fosterhjem

Bufdir ønsker innspill til sitt utkast til samhandlingsforløpet på barnevernområdet om flytting i fosterhjem. Samhandlingsforløpet starter når det er bestemt hvilket fosterhjem et barn skal flytte til og avsluttes når alle tjenester som barnet skal ha, er reetablert.

For å få et så godt forløp som mulig er Bufdir opptatt av at flest mulig skal få mulighet til å komme med innspill på innholdet i forløpet. Derfor ber Bufdir om innspill til forløpet i betaversjonen som er tilgjengelig på nett.

Forløpet finnes her.

Innspill gis i egen tekstboks nederst på siden, på hver av de fire hovedbolkene, som forløpet er inndelt i. Frist for innspill er 1. november 2017.