Høringsinnspill fra Norsk Fosterhjemsforening til ny barnevernslov

Barne, – likestillings, – og inkluderingsdepartementet utarbeider i disse tider en ny barnevernslov som skal sikre barnets rett til omsorg og beskyttelse. Norsk Fosterhjemsforening har i den forbindelse utarbeidet et høringsinnspill.

Norsk Fosterhjemsforening har med bakgrunn i et utkast av loven utarbeidet et høringsinnspill, der foreningen trekker frem viktigheten av å sikre både fosterbarnet og fosterhjemmet. Norsk Fosterhjemsforening mener det er viktig at loven tar hensyn til at det er i fosterhjemmet barnet i hovedsak får sin omsorg og beskyttelse. Sikring av fosterforeldrenes rettigheter kan derfor ikke skilles fra barnets rett til stabilitet og trygghet.

Vårt høringsinnspill ble sendt til departementet den 30.01.17. Høringsinnspillet i sin helhet kan leses ved å følge linken under.

Høringsinnspill fra Norsk Fosterhjemsforening av 30.1.2017