Deltakelse – veileder for samarbeid mellom barneverns- og skolesektoren

Videresendt fra Dag Lund-Fallingen, seniorrådgiver Bufdir:

Til medlemmer og tillitsvalgte i Norsk Fosterhjemsforening,

Bufdir er i gang med en revisjon av veileder for samarbeid mellom barneverns- og skolesektoren: https://bufdir.no/Barnevern/Skoleveileder/. Veilederen brukes primært for ansatte i barnevernstjenesten, i barnevernsinstitusjoner og ansatte (rektorer, lærer mv.) i skolen. Den er imidlertid også aktuell for fosterforeldre, som trenger veiledning eller bistand.

For å gjøre veilederen best mulig tilrettelagt for de ulike målgruppene bistår Making Waves oss. De er gode på å fange behovene når ulike interessenter skal ha tilgang til de samme nettsidene.

De trenger å snakke med fosterforeldre som kjenner godt til elev-skole-hverdagen. Samtalen vil dreie seg om å få innspill til hva fosterforeldrene trenger av ulike hjelpemidler. Hensikten er å avdekke behovene på vegne av flest mulig barn/elever som trenger oppfølging.

Hvis du er interessert i å delta, kan du ta kontakt med: Håvard Arntsen hos Making Waves – send ham en e-post på  havard.arntsen@makingwaves.com.

Eventuelle spørsmål kan sendes  dag.lund-fallingen@bufdir.no.

 

Med hilsen,

Dag Lund-Fallingen seniorrådgiver Bufdir