Rådgivningstjenesten

Rådgivningstjenesten

Rådgivningstjenesten i Norsk Fosterhjemsforening skal dekke medlemmenes behov for å drøfte og snakke med en fagperson om situasjoner og problemstillinger som oppleves som vanskelige. Da det til tider er stor pågang på rådgivningstjenesten, ber vi om forståelse for at det kan ta noe tid før det gis en tilbakemelding og at tjenesten er et tilbud først og fremst for medlemmene i Norsk Fosterhjemsforening.
 • Oppgi et telefonnummer slik at vi kan nå deg på telefon
 • Dette står på baksiden av tidsskriftet Fosterhjemskontakt eller på medlemskontingenten.
 • Innledende spørsmål

 • Omsorgskommunen til ditt fosterbarn og fylket kommunen ligger i
 • I hvilken kommune bor fosterbarnet nå?
 • Antall fosterbarn som bor hjemme hos dere i dag
  Har du flere fosterbarn kan du huke av deres alder også
  Har du flere fosterbarn kan du huke av for antall år de har vært plassert hos dere også
 • Hvordan er barnet plassert?
 • Antall egne barn som bor hjemme hos dere i dag
  Har du flere barn kan du huke av deres alder også
 • Forsterkning

  Mottar dere fosterkning for deres oppdrag som fosterhjem?
 • 1 KS, 2 KS, 3 KS...
 • Antall kr eller prosent
 • Tema

 • Problem