Brobyggingsledere i Oslo og Akershus

Heidi Hansen (mor)
Tlf.: 916 42 030
heidihansen@rio.org

Åse Lise Larsen (fostermor)
Tlf.: 932 54 996
prosjekt@fosterhjemsforening.no

Brobyggingsledere i Møre og Romsdal

An Carin Vean (mor)
Tlf.: 456 82 248
ancav82@gmail.com

Berit Ulriksborg (fostermor)
Tlf.: 915 18 793
be-m-ul@online.no

Brobyggingsledere i Oppland

Elisebeth (mor)
Tlf.: 918 10 008
Sundnop15@gmail.com

Isebell (fostermor)
Tlf.: 901 53 800
isabellsundstol@yahoo.no