Brobyggerprogrammet RAUSHET

Brobyggerprogrammet RAUSHET sin visjon er at barn i fosterhjem skal kunne fortelle historier om sin identitet og sitt liv – som er gode å leve med. Barnets identitet er både knyttet til familien det kommer fra og til nye omsorgspersoner. Å bidra til at barnet kan fortelle gode historier, betyr å gi støtte til barnets identitetsutvikling og knytte historiene fra fortid og nåtid sammen. Både foreldre, fosterforeldre og barnevernet har en rolle i dette viktige arbeidet. Metoden som brukes gjennom Brobyggerprogrammet, er samarbeid mellom disse viktige voksne.

I Brobyggerprogrammet løfter vi også fram noen kjerneverdier som gir grunnlag for et godt samarbeid. De kalles raushetsverdiene fordi bak bokstavene i ordet RAUSHET, finner vi noen verdier som vi tror er viktig i likeverdig kommunikasjon mellom mennesker. Disse verdiene er Respekt, Anerkjennelse, Undring, Språkbevissthet, Helhet, Empati, Tillit.

Her er en kort video som illustrerer Raushetsverdiene i mer detalj:

Hva vi tilbyr

Foredrag- og kursvirksomhet:

Gjennom Brobyggere formidler vi personlige historier og gode erfaringer om samarbeid både til ansatte på barnevernfeltet, fosterforeldre, foreldre, studenter og andre interessenter.  Foredragene gir et innblikk i hvor enkelt, og hvor vanskelig et samarbeid kan være. Samtidig ønsker vi å poengtere at det er viktig å tilpasse samarbeidet slik at man alltid har det enkelte barns beste i fokus. Vi kan også skreddersy kurspakker. Ta kontakt for mer informasjon om dette. ­­­­­­For foredrag- og kursvirksomhet ber vi bestiller om å dekke honorar til Brobyggere og eventuelle reiseutgifter.

Har du hatt foredrag/kurs med Brobyggerprogrammet? Klikk her for evaluering!

Digitale ressurser:

I kursportalen finner du det gratis nettkurset «Brobyggerkurset RAUSHET». Kurset har som mål å bidra til at det blir enklere å samarbeide for de voksne rundt barnet. Gjennom kurset forklares det kompliserte som skjer i mennesker, og mellom mennesker, på en enkel måte. Her er et filmklipp fra kurset som viser hvordan vi innenfor kurset snakker om hjernen.

Klikk her for å komme til kursportalen.

I samværsguiden får du anbefalinger for å planlegge og gjennomføre trygge og gode samvær for barn.

Guiden er for foreldre, fosterforeldre og barneverntjenester som sammen har ansvaret for at samværet skal bli så bra som mulig for barnet. Godt samarbeid mellom de voksne, og fokus på barnets beste, bør ligge til grunn for dette ansvaret.

Klikk her for å lese mer om samværsguiden.

Oppfølging er et kritisk punkt innenfor fosterhjemsomsorgen, og godt samarbeid ligger til grunn for at den enkeltes oppfølgingsansvar kan bli så bra som mulig. Guiden skal bidra til å tydeliggjøre dette ansvaret.

Guiden er utviklet i et samarbeid mellom fire barneverntjenester (Drammen, Gausdal, Sagene i Oslo og Tønsberg) og fire fosterforeldre. Utviklingsprosjektet ble støttet økonomisk av ExtraStiftelsen.

Klikk her for å lese mer om samarbeidsguiden.

Brobyggerprogrammet i media: