Høringer

I margen til høyre kan du lese mer om relevante og nye høringer.

Norsk Fosterhjemsforening blir forespurt til tider om foreningen har noen tanker og meninger om de ulike sakene som bør trekkes frem. Til disse sakene så vil det være mulighet for Dere å komme med tilbakemeldinger. Se mer informasjon om fremgangsmåte på dette på de aktuelle høringene.
Ønsker du å lese svarene som kommer fra Norsk Fosterhjemsforening til de ulike høringene, så kan du lese dem under Lobbyvirksomhet – Høringer – Våre høringsinnspill i margen til høyre.

Er det noen spørsmål så ta gjerne kontakt på post@fosterhjemsforening.no.

Note

Har du innspill til noen høringer eller har tanker om en høring vi burde se nærmere på, så send gjerne inn dine forslag.

Vi kommer til å legge ut informasjon om ulike høringer med frist for innsending av innspill til oss. Dette er for at vi skal kunne arbeide med materialet som deretter sendes inn til de aktuelle instansene.