Aktuelt

Informasjon fra valgkomiteen i Norsk Fosterhjemsforening Oppland

Valgkomiteen består av:
Leder:               Heidi Nordengen
Medlemmer:   Geir Leren, Bente Skoglund og Terje Børseth-Olebakken

I forbindelse neste årsmøte (februar 2018) er valgkomite ute og lufter blant alle medlemmer om det er noen som har lyst til å gå inn i styret f.o.m februar 2018.
Pr nå har valgkomiteen forslag på innstilling til verv som leder, nestleder, og kasserer.

Slik dette ser ut er det i hovedsak en skrivefør person vi er ute etter. Styret har behov for en ny sekretær. I følge nåværende sekretær er denne oppgaven godt tilrettelagt med gode retningslinjer og verktøy for oppgaven. Det er også ønskelig med andre styremedlemmer.

Nåværende fylkesstyre har hatt 8- 10 styremøter pr år. Styret har møttes både på dagtid og kveldstid, alt ettersom hva som passer inn i hverdagen for styremedlemmene. Nåværende styre har vært velfungerende og har samarbeidet godt i mange år.
Valgkomiteen mener det er ønskelig at forutsigbarheten med lang erfaring i styret er viktig å videreføre, men at det er ønskelig å få inn nye styremedlemmer med «nye» ideer.

Fylkesstyre t.o.m. til februar 2018:
Leder                  Astrid Leren har sittet som leder i 7 år og ønsker å gå ut av styret
Nestleder:         Bente Skoglund har sittet som nestleder i 7 år og ønsker å gå ut av styret
Sekretær:          May-Liss Børseth-Olebakken sekretær i 5 år og ønsker å gå ut av styret
Kasserer:           Bengt Torbjørnsen sittet som kasserer i 6 år. Er ikke på valg og fortsetter i styret.
Styremedlem: Heidi Nordengen styremedlem i 4 år. Er ikke på valg og fortsetter i styret
Styremedlem: Merethe Skaarud 1 år. Er ikke på valg og fortsetter i styret.

Valgkomiteens innstilling for fylkesstyret pr dags dato f.o.m 2818:
Leder:              Merethe Skaarud fra Brandbu innstilles som leder for 2 år (tidl. styremedlem i 1 år)
Nestleder:      Heidi Nordengen fra Kolbu er innstilt som nestleder for 2 år (tidl. styremedlem i 4 år)
Kasserer:        Bengt Torbjørnsen fra Gjøvik er innstilt for 1 år (tidl. styremedlem i 6 år)

Dersom dette er noe for deg?
Ta kontakt med valgkomiteens leder Heidi Nordengen, mobil:45617371 eller
mail: heidinordengen@gmail.com.

Med vennlig hilsen
Valgkomite fosterhjemsforeningen Oppland
15. november 2017